Villkor och regler

Våra digitala tjänster omfattas av följande allmänna regler

Avseende Club 24's samtliga tjänster

Club 24 verksamhet styrs av Sveriges lagar och regler. När du använder någon av Club 24 tjänster så godkänner du villkoren nedan. För att alla som på något vis använder sig av Club 24's tjänster och skall trivas är det viktigt att de allmänna reglerna följs.

Godkännande av villkor och regler
Genom att använda Club 24 tjänster eller produkter godkänner du nedanstående användarvillkor med företaget Club 24.

Regler
  • Du måste vara över 18 år.
  • Du får inte köpa eller sälja varor och tjänster på linjen.
  • Du får inte mobba, förfölja, hetsa mot folkgrupp eller på andra sätt trakassera gäster på linjen. Operatörer övervakar linjen för att skapa en god stämning för alla besökare.
  • Då du skapar ett konto eller ringer in på tjänsten lämnar du personuppgifter som vi hanterar på ett anonymt och skyddat sätt. Dessa uppgifter används i statistiskt syfte att skapa en bättre tjänst för dig eller hjälpa dig om du behöver hjälp i vår kundtjänst. Club 24 värnar om din integritet och anonymitet. Den personuppgiftsbehandling som sker är i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Läs mer här.
  • Genom att ringa någon av Club 24's tjänster medger du som kund att fullgörandet av denna tjänst påbörjas under ångerfristen och är införstådd med att din ångerrätt därmed är förverkad.
  • Vid utebliven betalning förbehåller sig Club 24 genom användandet av någon av våra tjänster, rätten att överlämna ärendet till indrivning och inkasso.

Betalning och kreditupplysning för användande av tjänsten
För användandet av Club 24 går det att betala på olika sätt som det redogörs för på respektive webbplats. Oavsett vilket betalningsätt du använder förbehåller Club 24 sig rätten att göra erforderlig kreditupplysning på dig som kund samt att vid utebliven betalning överlämna fordran till ett inkassoföretag för att inhämta betalning.

Olagliga aktiviteter
Du får inte använda Club 24 för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande. Exempel på olagliga aktiviteter är koppleri, hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, spridning av barnpornografi och intrång på copyright-skyddat material.

Försäljning
Du får inte använda Club 24 för någon form av försäljning eller reklam för någon produkt eller tjänst. Om du försöker sälja någon vara eller tjänst eller gör reklam för någon vara eller tjänst på Club 24 kommer du att bli du utkastad, spärrad och i värsta fall polisanmäld.

Övervakning och Operatörer
Linjen är övervakad av operatörer. Operatörerna finns även inne på linjen. Syftet med övervakningen och operatörerna är att stävja olagliga aktiviteter och skapa en trevlig miljö för dig som Användare. Om du utför olagliga aktiviteter på linjen kommer du att bli du utkastad, spärrad och i värsta fall polisanmäld.

Riktad information
Club 24 har rätt att skicka information och kommersiella budskap till Användarna. Budskapen kan vara anpassade efter dina intressen. Användaren har rätt att tacka nej till information och kommersiella budskap. Enklast gör du detta genom att kontakta Kundtjänst via denna webbplats kontaktformulär på Kontaktsidan.

Ändring av villkor och regler
Club 24 har alltid rätt att ändra de Allmänna villkoren när detta behövs för att följa nya lagar och myndighetsbeslut. Vi uppmanar dig som Användare att hålla dig uppdaterad med de lagar och regler som gäller och ändringar som publiceras här. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av Club 24 förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas på annat sätt än publicering här. Genom att fortsätta använda Club 24 anses Användaren ha godkänt vid var tid gällande regler och villkor.

Detta dokument uppdateras löpande.
Senaste revision: 2019-08-16